Thứ Hai , 8 Tháng Tám 2022

Thông tư 39 – 2018 Bộ Y Tế

Bài viết thứ 5 trong 19 bài thuộc chủ đề Các thông tin khác về ung thư
 

Thông tư 39 – 2018 Bộ Y tế Quy định thống nhất giữa giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Thông tư 39 – 2018 Bộ Y Tế