Thứ Hai , 28 Tháng Mười Một 2022
Trang chủ Tài liệu y học Tài liệu sưu tầm Tài liệu HealthLinkBC Tôi có nên thử nghiệm nước giếng hay không ? [eBook]

Tôi có nên thử nghiệm nước giếng hay không ? [eBook]

Bài viết thứ 5 trong 15 bài thuộc chủ đề Tài liệu HealthLinkBC
 

Nước có an toàn để uống hay không?

Nước giếng của tôi có thể có gì không ổn?

Ai cần thử nghiệm nguồn cung cấp nước của họ?

Nitrates

Các chất kim loại

Các hóa chất khác

Làm thế nào để tôi thử nghiệm nước giếng của tôi?

Nếu kết quả thử nghiệm cho thấy có thể ô nhiễm thì sao?

Lọc Nước Dài Hạn

Download tài liệu

http://www.slideshare.net/login?from_source=%2Fyhoccongdong%2Ftoi-co-nen-thu-nghiem-nuoc-gieng-hay-khong%3Ffrom_action%3Dsave&from=download&layout=foundation

Bản sao tài liệu

1. Vietnamese – Number 05b October 2013 Tôi Có Nên Thử Nghiệm Nước Giếng Hay Không? Should I Get My Well Water Tested? Nước có an toàn để uống hay không? Nếu quý vị dùng nước uống từ một giếng tư nhân, quý vị nên đem nước đến phòng thí nghiệm để thử nghiệm xem nước uống có an toàn cho quý vị và gia đình hay không. Dù quý vị không bị bệnh nhưng nước giếng của quý vị vẫn có thể không an toàn. Một số chất ô nhiễm trong nước giếng có thể gây ra các vấn đề dài hạn cho sức khỏe, mà sau nhiều năm mới xuất hiện. Dù giếng hàng xóm của quý vị có thể đã được thử nghiệm và có kết quả thử nghiệm an toàn, điều này không có nghĩa là nước giếng của quý vị an toàn. Còn tùy theo địa chất trên mặt đất và dưới lòng đất, chiều sâu và cách đào và xây giếng, và các yếu tố khác. Phẩm chất nước giếng có thể thay đổi theo mùa tùy theo những cơn mưa lớn, sau một thời gian, hoặc nếu giếng bị cạn nước và quý vị tiếp tế thêm nước vào giếng. Cần phải tiếp tục thử nghiệm và nên lưu giữ kết quả để tham khảo trong tương lai. Nước giếng của tôi có thể có gì không ổn? Dù nước giếng của quý vị có thể có vị bình thường và trông bình thường, vẫn có thể có nhiều chất có hại mà quý vị không nếm, thấy hoặc ngửi được, chẳng hạn như vi trùng và các hóa chất. Vi trùng và các hóa chất có thể ngấm vào nước giếng vì sinh hoạt của người hoặc các hoạt động khác. Những loại này cũng có thể ngấm vào nước giếng từ các hệ thống phế thải phân tự hoại hoặc qua nước trên mặt đất trôi vào. Nitrates từ phân thú vật và phân bón có thể ngấm xuống đất và làm ô nhiễm nước ngầm. Điều quan trọng là thử nghiệm nước giếng, cũng như bảo vệ và bảo trì giếng của quý vị để ngừa ô nhiễm. Chăm sóc và bảo trì đúng mức hệ thống phế thải phân tự hoại (nếu có) cũng có thể bảo vệ phẩm chất nước giếng của quý vị. Ai cần thử nghiệm nguồn cung cấp nước của họ? Tất cả các nguồn cung cấp nước tại B.C. đều phải thử nghiệm nước của họ thường xuyên, kể cả các hệ thống tư nhân nhỏ, chẳng hạn như nhà hàng hoặc các bãi đậu xe kéo, các hệ thống của hợp tác xã, chẳng hạn như các tòa chung cư, và các hệ thống cấp nước thành phố lớn hơn của chính quyền địa phương. Dịch vụ thử nghiệm nước này do các phòng thí nghiệm hội đủ điều kiện thực hiện và phí tổn thử nghiệm được thu hồi qua hóa đơn tính tiền nước. Nếu quý vị có giếng tư của mình, quý vị cần phải thử nghiệm nước giếng để xác định xem nước có an toàn để uống hay không. Có 2 loại thử nghiệm nước giếng: thử nghiệm vi trùng và thử nghiệm hóa chất. Thử Nghiệm Vi Trùng Nên thử nghiệm vi trùng thường xuyên cho đến khi trải qua được một quá trình thử nghiệm có kết quả tốt. Toàn Bộ Các Nhóm Coliforms: Gồm các loại vi trùng có trong đất, nước trên mặt đất, và trong đường ruột của thú vật. Nếu tìm thấy toàn bộ các nhóm coliforms trong một giếng thì cho thấy được là: • giếng đó cần được cải tiến vệ sinh/nâng cấp; và/hoặc • giếng có thể bị ô nhiễm trên mặt đất. Escherichia Coli (E.Coli): E. coli có trong đường ruột của thú vật. Nếu giếng của quý vị có E.Coli thì đó là dấu hiệu cho thấy bị ô nhiễm phân dạo gần đây. Đây là mối lo ngại tức thời về sức khỏe và nước đó không an toàn để uống. Thử Nghiệm Hóa Chất Các loại hóa chất thường gây lo ngại trong nước ngầm tại B.C. là: nitrates, fluoride, và các chất kim loại như arsenic, chì, đồng. Nên thử nghiệm hóa chất hàng năm hoặc 3 đến 5 năm một lần tùy theo kết quả. Nitrates Đã tìm thấy có các mức nitrates cao trong một số giếng trên khắp B.C. Thông thường tình trạng này xảy ra tại các khu vực mà nước ngầm có thể bị ô nhiễm vì các sinh hoạt trên mặt đất, chẳng hạn như canh nông nhiều. Muốn biết thêm chi tiết, hãy đọc HealthLinkBC File #05a Ô Nhiễm Nitrate trong Nước Giếng. Các chất kim loại Vì nước giếng là nước ngầm dưới đất, các chất kim loại khác nhau trong đất và đá bên dưới có thể ngấm vào nước. Một số chất kim loại, chẳng hạn như arsenic, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng và dài hạn. Các chất kim loại khác, chẳng hạn như chì và đồng, thường không có trong nước ngầm, nhưng ngấm ra từ các ống nước và chỗ nối hàn chì. Quý vị có thể để ý thấy có vị hoặc mùi, và đồ đạc đổi màu mà có thể góp phần cho vi trùng sinh sôi. Các hóa chất khác Các loại hóa chất trong giếng nuớc có thể là từ sinh hoạt của người và/hoặc các nguồn thiên nhiên. Hầu hết các hóa chất có trong thiên nhiên đều rất ít và gây rất ít hoặc
2. không gây rủi ro nào cho sức khỏe con người. Thí dụ, các mức fluoride thấp có lợi cho răng, nhưng nếu nhiều thì có thể có tác hại đến mức phát triển xương và răng khỏe mạnh ở trẻ em. Muốn biết thêm chi tiết, hãy đọc HealthLinkBC File #28 Các Sự Kiện về Pha Chất Fluoride Trong Nước. Nếu đã từng xảy ra những lần đổ tháo hóa chất hoặc những biết những chất gây ô nhiễm tại khu vực quanh quý vị, hãy nghĩ đến việc thử nghiệm tìm những chất đó. Muốn biết thêm chi tiết, hãy xem phúc trình Nguồn Nước An Toàn: Quan Trọng cho Sức Khỏe Của Quý Vị, có để tại văn phòng Cơ Quan Sức Khỏe địa phương hoặc tại www2.gov.bc.ca/gov/DownloadAsset?assetId=9903DDC A6ADD4F3AA9FDF92C9544740E&filename=safe- water-supply-vital-health.pdf. Làm thế nào để tôi thử nghiệm nước giếng của tôi? Cơ Quan Sức Khỏe địa phương có thể giúp. Hãy đến trang web về Phẩm Chất Nước Uống của Bộ Y Tế để biết chi tiết liên lạc tại www2.gov.bc.ca/gov/topic.page?id=1C957E1D9A744550 B894947C4568A82B. Hãy liên lạc với Viên Chức Phụ Trách Nước Uống (DWO) và/hoặc Viên Chức Sức Khỏe Môi Trường về những chất có thể gây ô nhiễm trong khu vực quý vị và liên lạc với họ để xét đến việc thử nghiệm dò tìm. DWO có thể cố vấn cho quý vị về những phòng thí nghiệm được phê chuẩn nào có thể thử nghiệm nước giếng. Hãy tìm “Laboratories, Analytical” (“Phòng Thí Nghiệm, Phân Tích”) trong các trang màu vàng của điện thoại niên giám. Phòng thí nghiệm sẽ gửi cho quý vị những lọ đựng mẫu nước cần thiết và chỉ dẫn. Hãy đọc kỹ và làm đúng theo chỉ dẫn. Phòng thí nghiệm có thể cung cấp chi tiết để giúp quý vị hiểu kết quả thử nghiệm và xác định xem nước có vấn đề gì hay không. Nếu kết quả thử nghiệm cho thấy có thể ô nhiễm thì sao? Nếu kết quả thử nghiệm không tốt, quý vị nên ngưng dùng nước đó cho đến khi tìm hiểu được nguyên nhân ô nhiễm, điều chỉnh hoặc lọc nước, và thử nghiệm nước lại. Kết quả thử nghiệm có vi trùng sẽ gây nguy hiểm tức thời cho sức khỏe. Khi tìm thấy vi trùng, quý vị phải khử trùng nước uống trước khi uống, để nấu ăn, và/hoặc đánh răng. Muốn biết những cách khử trùng ngắn hạn, chẳng hạn như đun sôi nước, hãy đọc HealthLinkBC File #49b Cách Khử Trùng Nước Uống. Nếu có vi trùng, nên khử trùng giếng bằng cách đổ chất chlor xuống giếng và thử nghiệm lại sau một tuần. Sau khi khử trùng giếng bằng chlor thì không nên dùng nước có pha chlor mà phải phế thải đúng cách. Muốn biết thêm chi tiết, hãy đọc tờ dữ kiện ‘Water Well Disinfection: Using the Simple Chlorination Method’ (‘Khử Trùng Giếng Nước: Dùng Phương Pháp Pha Chlor Đơn Giản’) tại www.env.gov.bc.ca/wsd/plan_protect_sustain/groundwater/ wells/factsheets/PFRA_simple_chlorification.pdf Nếu kết quả cho thấy có vi trùng sau khi khử trùng giếng, quý vị sẽ cần phải nghĩ đến một hệ thống lọc nước dài hạn. Nếu quý vị không chắc, hãy hỏi EHO. Đọc tờ dữ kiện của Bộ Môi Trường về Toàn Bộ Các Nhóm Coliforms, Phân & Vi Trùng E.coli trong Nước Ngầm tại: www.env.gov.bc.ca/wsd/plan_protect_sustain/groundwater/li brary/ground_fact_sheets/pdfs/coliform(020715)_fin2.pdf. Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn về Nước Uống Canada của Bộ Y Tế Canada (www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/water- eau/drink-potab/guide/index_e.html), đề nghị các lượng tối đa có thể chấp nhận được cho nhiều chất có thể gây ô nhiễm trong nước uống. Khi kết quả cho thấy mức ô nhiễm cao hơn nhiều so với các nguyên tắc hướng dẫn này thì không nên dùng nước đó trừ phi được lọc thích đáng. Khi kết quả thử nghiệm ở đúng hoặc gần mức nêu trong các nguyên tắc hướng dẫn thì không có nguy hiểm tức thời cho sức khỏe nhưng cũng nên xét đến việc lọc nước dài hạn để loại bỏ các chất ô nhiễm. Lọc Nước Dài Hạn Có nhiều loại khí cụ lọc nước để loại bỏ hiệu quả những chất ô nhiễm khác nhau. DWO địa phương có thể cố vấn cho quý vị về những cách lọc để chọn lựa tùy theo các vấn đề cụ thể về phẩm chất nước. Chọn lựa sau cùng và phí tổn của bất cứ khí cụ lọc nước nào, gồm cả bảo trì và thử nghiệm tiếp theo, là trách nhiệm của chủ giếng tư. Cần phải thử nghiệm đều đặn để bảo đảm là có thể uống nước đó an toàn. Dù không thấy có chất ô nhiễm trong một lần thử nghiệm cũng có thể không có nghĩa là nguồn nước đó an toàn. Nên thử nghiệm đều đặn để biết chắc là bất cứ biện pháp nào đã được áp dụng có hiệu quả làm cho nước trở nên an toàn. Muốn biết thêm chi tiết về nước giếng, hãy đến website của Bộ Môi Trường BC tại www.env.gov.bc.ca/, hoặc liên lạc với DWO tại Cơ Quan Sức Khỏe địa phương. Muốn biết thêm các đề tài của HealthLinkBC vào www.HealthLinkBC.ca/healthfiles hoặc đến phòng y tế công cộng tại địa phương quý vị. Bấm vào www.HealthLinkBC.ca hoặc gọi số 8-1-1 để biết chi tiết và các dịch vụ sức khỏe không cấp thiết tại B.C. Muốn tìm trợ giúp cho người điếc và khiếm thính, gọi số 7-1-1 tại B.C. Có dịch vụ dịch thuật với hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu của quý vị.