Thứ Tư , 6 Tháng Mười Hai 2023

Tủa lạnh giàu yếu tố VIII – Chế phẩm máu

 

Đặc điểm Tủa lạnh giàu yếu tố VIII

Là chế phẩm được điều chế từ nhiều đơn vị huyết tương tươi có chứa 150 – 200 mg fibrinogen, 80 – 120 đvqt yếu tố VIII, 40 – 70% yếu tố VIII: vWF và 20 – 40% yếu tố XIII, fibronectin.

Chỉ định Tủa lạnh giàu yếu tố VIII

Các bệnh hemophili A, bệnh Willebrand (khi không có các dung dịch cô đặc các yếu tố này). Các trường hợp thiếu hụt sợi huyết như tình trạng tiêu sợi huyết, đông máu rải rác trong lòng mạch… Bệnh thiếu yếu tố XIII.

Liều lượng và cách dùng: Liều lượng tủa lạnh yếu tố VIII đối với bệnh nhân hemophili A, Willebrand được tính theo công thức sau:

Công thức tính tủa lạnh cần truyền

Vht = thể tích HT của cơ thể (ml) = 4% x trọng lượng cơ thể x 1000 Lượng VIII cần tăng = Lượng VIII dự định đạt tới ? lượng VIII ban đầu Tủa lạnh yếu tố VIII được làm tan ở nhiệt độ 30 – 37 o C và cần được truyền càng sớm càng tốt.

Thận trọng Tủa lạnh giàu yếu tố VIII

Thực hiện đúng chỉ định, lĩnh máu, phát máu và truyền máu theo Quy trình truyền máu lâm sàng: Truyền máu đúng nhóm ABO và Rh, truyền bằng dụng cụ dành riêng cho truyền máu, theo dõi sát bệnh nhân trong và sau khi truyền máu.

Tác dụng không mong muốn Tủa lạnh giàu yếu tố VIII

Xem bảng 11-1 ở dưới.

Độ ổn định và bảo quản Tủa lạnh giàu yếu tố VIII

Bảo quản ở nhiệt độ đông lạnh -35 o C thời gian 2 năm.

http://nidqc.org.vn/duocthu/438/