Chủ Nhật , 7 Tháng Tám 2022

U sao bào trẻ em: Yếu tố nguy cơ

Bài viết thứ 3 trong 9 bài thuộc chủ đề U sao bào ở trẻ em
 

Biên dịch: Hoàng Mạnh Cường

Hiệu đính: Ths.Bs Lê Thỵ Phương Anh, Lê Hà Cảnh Châu

Bài viết này giới thiệu về các yếu tố làm tăng khả năng mắc u tế bào hình sao. Sử dụng menu để xem các bài viết khác.

Yếu tố nguy cơ đối với bệnh ung thư là bất kì tác nhân nào làm tăng khả năng mắc ung thư của một người. Mặc dù các yếu tố này thường ảnh hưởng đến sự hình thành khối u nhưng phần lớn chúng không trực tiếp gây nên khối u. Một số người mang trong mình những yếu tố nguy cơ nhưng không bao giờ phát triển khối u, trong khi đó số khác mắc bệnh mà không tìm thấy yếu tố nguy cơ nào.

Các bác sĩ và các nhà nghiên cứu chưa biết nguyên nhân gây ra hầu hết các khối u ở trẻ em. Một số bằng chứng cho thấy rằng di truyền có thể đóng vai trò trong một tỷ lệ nhỏ trẻ em mắc U sao bào. Những yếu tố sau đây có thể làm tăng nguy cơ hình thành U sao bào ở trẻ em:

Phần tiếp theo trong hướng dẫn này là Dấu hiệu và triệu chứng, giải thích sự thay đổi của cơ thể hoặc các vấn đề mà U sao bào có thể gây ra. Sử dụng menu để đọc một bài viết khác trong hướng dẫn này.   

Tài liệu tham khảo

Astrocytoma – Childhood: Risk Factors