Thứ Hai , 8 Tháng Tám 2022
Trang chủ Chuyên mục Ung thư Các thông tin khác về ung thư Ung thư và khả năng sinh sản: Những câu hỏi cần thiết

Ung thư và khả năng sinh sản: Những câu hỏi cần thiết

Bài viết thứ 17 trong 17 bài thuộc chủ đề Ung thư và khả năng sinh sản
 

Biên dịch: Hoàng Mạnh Cường

Hiệu đính: Trần Thị Kim Vân, Lê Hà Cảnh Châu

Được chấp thuận bởi Ban biên tập Yhoccongdong.com, tháng 12/2019

Danh sách những câu hỏi cần thiết dưới đây sẽ giúp ích khi bạn muốn đặt câu hỏi cho bác sĩ về bệnh, điều trị và khả năng sinh sản của mình. Khi bạn không hiểu câu trả lời của bác sĩ, hãy yêu cầu họ giải thích rõ hơn.

 • Ung thư và điều trị ung thư có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của tôi hay không? Những ảnh hưởng này chỉ là tạm thời hay vĩnh viễn?
 • Có thể giới thiệu tôi tới một chuyên gia về sinh sản không?
 • Tôi có những lựa chọn về sinh sản nào trước khi bắt đầu điều trị?
 • Những ưu và nhược điểm của từng lựa chọn đó là gì?
 • Tôi nên tránh những lựa chọn nào và tại sao?
 • Tôi có những lựa chọn nào sau khi kết thúc điều trị?
 • Bao lâu sau khi kết thúc điều trị tôi có thể mang thai?
 • Chi phí (những chi phí tự chi trả) cần để bảo tồn khả năng sinh sản của tôi là bao nhiêu? Những mục nào sẽ được bảo hiểm chi trả?
 • Tôi có cần phải thanh toán trước khi bắt đầu điều trị không?

Những câu hỏi cần suy nghĩ

Hãy suy nghĩ câu trả lời cho những câu hỏi dưới đây, chúng sẽ giúp bạn đưa ra quyết định một cách dễ dàng hơn. Không có câu trả lời nào là đúng hay sai cho những câu hỏi này.

 • Phải chăng ung thư đã thay đổi mục tiêu sống của tôi, bao gồm cả việc có con?
 • Nếu quyết định không có con, vì sao tôi lại quyết định như vậy?
 • Không có con có mang lại lợi ích gì không?
 • Nếu có một đứa con, việc con và tôi có mối quan hệ sinh học với nhau có phải là điều gì đó quan trọng không?
 • Người bạn đời của tôi nghĩ gì?
 • Lựa chọn sinh sản nào phù hợp với tôi và tại sao?

Tài liệu tham khảo

https://www.cancervic.org.au/living-with-cancer/common-side-effects/fertility/question-checklist.html