Thứ Sáu , 1 Tháng Ba 2024

Uống vitamin A

Bài viết thứ 106 trong 338 bài thuộc chủ đề Các bài viết của Bác sĩ Trương Hữu Khanh
 

Uống vitamin A

  • Đang có chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ, phụ huynh nên cho trẻ đi uống, 1 năm 2 lần.
  • Trẻ từ 6 th- 12 th uống viên xanh.
  • Trẻ hơn 12 th uống viên đỏ (bằng 2 viên xanh).
  • Viên này mua ở nhà thuốc không có đâu.
  • Bệnh cũng uống, chích ngừa cũng uống.

Không uống mất cơ hội lại tiếc, bỏ uỗn

Tài liệu tham khảo 

https://www.facebook.com/Hoibsnhidong/posts/1896961103866720