Thứ Ba , 5 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủ Chuyên ngành Nhi khoa Vùi dương vật ở trẻ em

Vùi dương vật ở trẻ em

Bài viết thứ 320 trong 338 bài thuộc chủ đề Các bài viết của Bác sĩ Trương Hữu Khanh
 
  • Nhiều phụ huynh thấy dương vật bé ngắn, không thấy rõ đâm lo.
  • Vùi dương vật cũng có thể là vậy nhưng đa số là do bụ bẩm có thể thấy vậy, kéo nhẹ thấy không vùi hay khi tiều không vùi thì theo dõi thôi.

Vùi dương vật ở trẻ em

  • Trước tuổi đi học thấy vẫn nhỏ hay lo lắng thì khám ngoại niệu nhi.
  • Nếu đúng là vùi dương vật thì phải mổ.

Tài liệu tham khảo

https://www.facebook.com/Hoibsnhidong/posts/1734990033397162