menu toggle

Danh sách các chủ đề

list list 0
Đã thích Thích

Bảng hỏi khi khám Nội khoa – Dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản

user

Ngày:

14/04/2023

user

Lượt xem:

139

Bài viết thứ 00/11 thuộc chủ đề “Tài liệu hỗ trợ y tế cho người Việt Nam tại Nhật Bản”

Nhằm hỗ trợ người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, Bác sĩ Phạm Nguyên Quý – Y Học Cộng Đồng đã biên dịch bảng câu hỏi dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản. Bảng câu hỏi này với mong muốn sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để xoá bỏ rào cản ngôn ngữ cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản khi muốn tiếp cận các dịch vụ y tế.

 

Hướng dẫn này bao gồm bảng hỏi khi khám nội khoa

Bảng hỏi khi khám Nội khoa dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản

     内科問診票で症状リストや既往歴などを記入することができます。Xem thêm Bảng câu hỏi khi khám bệnh – Dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản

Xem thêm Bảng hướng dẫn sử dụng thuốc – Dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản

 

 

TRANSLATE with x

var LanguageMenu; var LanguageMenu_keys=[“ar”,”bg”,”ca”,”zh-CHS”,”zh-CHT”,”cs”,”da”,”nl”,”en”,”et”,”fi”,”fr”,”de”,”el”,”ht”,”he”,”hi”,”mww”,”hu”,”id”,”it”,”ja”,”tlh”,”ko”,”lv”,”lt”,”ms”,”mt”,”no”,”fa”,”pl”,”pt”,”ro”,”ru”,”sk”,”sl”,”es”,”sv”,”th”,”tr”,”uk”,”ur”,”vi”,”cy”]; var LanguageMenu_values=[“Arabic”,”Bulgarian”,”Catalan”,”Chinese Simplified”,”Chinese Traditional”,”Czech”,”Danish”,”Dutch”,”English”,”Estonian”,”Finnish”,”French”,”German”,”Greek”,”Haitian Creole”,”Hebrew”,”Hindi”,”Hmong Daw”,”Hungarian”,”Indonesian”,”Italian”,”Japanese”,”Klingon”,”Korean”,”Latvian”,”Lithuanian”,”Malay”,”Maltese”,”Norwegian”,”Persian”,”Polish”,”Portuguese”,”Romanian”,”Russian”,”Slovak”,”Slovenian”,”Spanish”,”Swedish”,”Thai”,”Turkish”,”Ukrainian”,”Urdu”,”Vietnamese”,”Welsh”]; var LanguageMenu_callback=function(){ }; var LanguageMenu_popupid=’__LanguageMenu_popup’;

TRANSLATE with
COPY THE URL BELOW
Back
EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

var intervalId = setInterval(function () { if (MtPopUpList) { LanguageMenu = new MtPopUpList(); var langMenu = document.getElementById(LanguageMenu_popupid); var origLangDiv = document.createElement(“div”); origLangDiv.id = “OriginalLanguageDiv”; origLangDiv.innerHTML = “ORIGINAL: “; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init(‘LanguageMenu’, LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window[“LanguageMenu”] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1);

keyword

Từ khóa

prevBig

Quay lại

list list 0
Đã thích Thích