menu toggle

Nhà tài trợ

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý nhà tài trợ để Y Học Cộng Đồng có thể vững bước trên hành trình đẩy lùi những thông tin y tế sai lệch tới cộng đồng.
rules

Nhà tài trợ Vàng năm 2023

Nhà tài trợ Bạc năm 2023

Nhà tài trợ cá nhân năm 2023

Nhà tài trợ Vàng năm 2022

Nhà tài trợ Bạc năm 2020

Nhà tài trợ Bạc năm 2019

Nhà tài trợ Vàng năm 2017 - 2018

Nhà tài trợ Vàng năm 2016 - 2017