menu toggle

1

Bài 4.10: Phát hiện và báo cáo AEFIs

Khóa học an toàn Vắc xin Chủ đề:

Khóa học an toàn Vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

341

Ngày Ngày:

11/10/2022

Cập nhật Cập nhật:

06/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

Bộ Y Tế, TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

2

Bài 4.09: Các đơn vị giám sát AEFIs

Khóa học an toàn Vắc xin Chủ đề:

Khóa học an toàn Vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

258

Ngày Ngày:

11/10/2022

Cập nhật Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

3

Bài 4.08: Hệ thống giám sát AEFIs và ADR

Khóa học an toàn Vắc xin Chủ đề:

Khóa học an toàn Vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

361

Ngày Ngày:

24/03/2022

Cập nhật Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

4

Trẻ chậm mọc răng sữa có đáng lo ngại?

Sức khỏe răng miệng trẻ em Chủ đề:

Sức khỏe răng miệng trẻ em

Lượt xem Lượt xem:

309

Ngày Ngày:

05/03/2022

Cập nhật Cập nhật:

24/04/2024

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

5

Bài 4.07: Xem xét trong giám sát phản ứng sau tiêm chủng (AEFIs)

Khóa học an toàn Vắc xin Chủ đề:

Khóa học an toàn Vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

323

Ngày Ngày:

07/10/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

6

Bài 4.06 : Cảnh giác dược vắc xin

Khóa học an toàn Vắc xin Chủ đề:

Khóa học an toàn Vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

442

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

7

Bài 4.05: An toàn chủng ngừa và hệ thống cảnh giác dược

Khóa học an toàn Vắc xin Chủ đề:

Khóa học an toàn Vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

319

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

8

Bài 4.04: Giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR)

Khóa học an toàn Vắc xin Chủ đề:

Khóa học an toàn Vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

415

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

9

Bài 4.03: Vai trò của NRA trong quản lý an toàn thuốc

Khóa học an toàn Vắc xin Chủ đề:

Khóa học an toàn Vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

262

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

10

Bài 4.01: Tổng quan hệ thống giám sát vắc xin

Khóa học an toàn Vắc xin Chủ đề:

Khóa học an toàn Vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

263

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

Hỏi đáp cùng chuyên gia

BÁC SĨ ĐỒNG HÀNH

CỘNG TÁC VIÊN

CỘNG ĐỒNG HỖ TRỢ

ĐỐI TÁC DỰ ÁN NHI KHOA