menu toggle
list list 0
Đã thích Thích

Bài 4.06 : Cảnh giác dược vắc xin

user

Ngày:

30/08/2021

user

Lượt xem:

443

Bài viết thứ 00/49 thuộc chủ đề “Khóa học an toàn Vắc xin”

             Biên dịch: Lê Văn Bạn
Hiệu đính: Nguyễn Khởi Quân, TS. BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

Định nghĩa

CIOMS/WHO Working Group định nghĩa cảnh giác dược vắc xin là :

“Khoa học và các hoạt động liên quan đến

  • Sự phát hiện
  • Đánh giá
  • Hiểu
  • Sự thông báo

Về các AEFIs và các vấn đề liên quan đến vắc xin hoặc tiêm chủng, nhằm ngăn ngừa các ảnh hưởng xấu của của chúng “.

Cảnh giác dược vắc xin
Cảnh giác dược vắc xin là gì?

Giống như cảnh giác dược đối với thuốc, cảnh giác dược vắc xin nhằm mục đích phát hiện sớm các AEFIs của vắc xin. Sau đó, tiến hành đánh giá nguy cơ chính xác và đáp ứng thích hợp(quản lí nguy cơ) với vấn đề.. Điều này giảm thiểu tác động tiêu cực lên các cá nhân. Mục tiêu khác nữa là làm giảm tác động tiêu cực tiềm tàng của các chương trình tiêm chủng.

Cảnh giác dược dựa vào 3 bước

  1. Phát hiện dấu hiệu: gợi ý một AEFIs liên quan đến một vắc xin và không xảy ra tình cờ. Báo cáo tự phát của nhân viên y tế thông qua các hệ thống giám sát AEFIs tạo ra các dấu hiện về tính an toàn đặc trưng .
  2. Phát triển thuyết nhân quả: phát triển các giả thuyết về việc liệu có mối quan hệ nhân quả giữa tác dụng phụ và sự chủng ngừa dựa trên các dấu hiệu được báo cáo.
  3. Kiểm tra thuyết nhân quả: kiểm tra các giả thuyết thông qua việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu dịch tễ học thích hợp, bao gồm các nghiên cứu về tập dữ liệu sẵn có.

Tài liệu tham khảo

https://vaccine-safety-training.org/vaccine-pharmacovigilance.html

keyword

Từ khóa

prevBig

Quay lại

list list 0
Đã thích Thích