menu toggle
list list 0
Đã thích Thích

Bài 4.09: Các đơn vị giám sát AEFIs

user

Ngày:

11/10/2022

user

Lượt xem:

259

Bài viết thứ 00/49 thuộc chủ đề “Khóa học an toàn Vắc xin”

Người dịch: Lê Văn Bạn

Hiệu đính: BS. Huỳnh Thị Mỹ Tiên, BS. Nguyễn Khởi Quân, TS. BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

Phần này mô tả các mục tiêu của việc giám sát AEFIs, bao gồm danh sách các phản ứng không mong muốn nên được báo cáo và người chịu trách nhiêm báo cáo. Chúng ta sẽ thảo luận cách các báo cáo AEFIs được tạo ra, đồng thời tìm hiểu cách các báo cáo này tác động đến việc điều tra và hành động với mức trách nhiệm cao nhất từ Cơ quan quản lí quốc gia (NRA), Bộ Y tế và các tổ chức quốc tế như WHO, UNICEF.

Bài 4.09 Giám sát AEFIs

Bạn sẽ xem một ví dụ về dòng báo cáo này trong ca lâm sàng ở module 5.

Mục tiêu

Các mục tiêu của một hệ thống giám sát AEFIs hiệu quả là:

 1. Nhận biết các vấn đề với lô hoặc nhãn hiệu vắc xin, điều dẫn đến các phản ứng vắc xin gây ra bởi các thành phần vốn có của một vắc xin.
 2. Phát hiện, điều chỉnh và ngăn ngừa các sai sót chủng ngừa gây ra bởi sai sót trong việc chuẩn bị, xử lí, dự trữ và cách dùng vắc xin.
 3. Ngăn ngừa lỗi sai sót xuất hiện từ các phản ứng bất lợi ngẫu nhiên vô tình gặp phải một cách trùng hợp sau chủng ngừa, có thể có nguyên nhân đã biết hoặc chưa biết không liên quan đến chủng ngừa.
 4. Giảm tỉ lệ mắc các phản ứng tiêm gây ra bởi lo sợ hoặc đau kết hợp với chủng ngừa, bằng cách giáo dục và làm an tâm những người được tiêm chủng, phụ huynh/người giám hộ và cộng đồng về tính an toàn của vắc xin.
 5. Duy trì sự tin tưởng bằng cách hồi đáp đúng các mối quan tâm của phụ huynh/cộng đồng, đồng thời tăng nhận thức (với cộng đồng và người trong ngành) về các nguy cơ của vắc xin.
 6. Tạo ra các giả thuyết mới về các phản ứng vắc xin dành riêng cho dân số ở vùng/ quốc gia của bạn.
 7. Ước tính tỉ lệ xuất hiện của AEFIs trong dân số địa phương so với dữ liệu thử nghiệm và quốc tế, đăc biệt là các vắc xin mới được ra mắt.

Giám sát AEFIs

Trang tiếp theo sẽ trình bày các phần tiếp theo của giám sát AEFIs:

 • Sự phát hiện và báo cáo
 • Nghiên cứu
 • Đánh giá nguyên nhân của các AEFIs
 • Đánh giá nguy cơ/lợi ích

Bạn sẽ được giới thiệu về các bên liên quan trong các quy trình này và trách nhiệm tương ứng của họ.

Tài liệu tham khảo

https://vaccine-safety-training.org/aefi-surveillance-components.html

keyword

Từ khóa

prevBig

Quay lại

list list 0
Đã thích Thích