menu toggle
list list 0
Đã thích Thích

Bài 4.10: Phát hiện và báo cáo AEFIs

user

Ngày:

11/10/2022

user

Lượt xem:

287

Bài viết thứ 00/49 thuộc chủ đề “Khóa học an toàn Vắc xin”

Người dịch: Lê Văn Bạn

Hiệu đính: BS. Huỳnh Thị Mỹ Tiên, BS. Nguyễn Khởi Quân, TS. BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

Các bên liên quan

Phụ huynh của trẻ được tiêm chủng, nhân viên y tế tại các cơ sở tiêm chủng và nhân viên phòng cấp cứu trong bệnh viện thường dễ nhận ra hoặc phát hiện các AEFI khi chúng xảy ra lần đầu tiên.

Nhân viên y tế có trách nhiệm phát hiện các AEFI và báo cáo các AEFI khi thích hợp. Họ còn có trách nhiệm điều trị hoặc tư vấn bệnh nhân cách điều trị. Tất cả các nhân viên tiêm chủng phải có khả năng nhận biết và báo cáo các phản ứng không mong muốn. Để phát hiện được, yêu cầu nhân viên y tế phải được đào tạo và giáo dục hiệu quả để đảm bảo chẩn đoán đúng các AEFI dựa trên các định nghĩa rõ ràng, có thể đưa vào mẫu báo cáo AEFI và các hướng dẫn AEFI quốc gia.

sơ đồ

Người quản lí chương trình tiêm chủng nên thiết lập tiêu chuẩn phù hợp cho việc phát hiện các AEFI bằng cách xác định các phản ứng không mong muốn có tầm quan trọng đối với chương trình tại quốc gia của họ.

Các AEFI nào nên được báo cáo?

Điểm mấu chốt

     Bất kì AEFI nào gây lo lắng cho phụ huynh hoặc các nhân viên y tế đều nên được báo cáo.

xx

Ngoài việc quyết định các phản ứng không mong muốn nào nên được báo cáo, điều cần thiết là những người quản lí chương trình tiêm chủng xác định vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan, làm rõ về quy trình báo cáo, cách đảm bảo/khuyến khích báo cáo. Các câu hỏi sau đây sẽ hướng dẫn những người quản lí tiêm chủng khi thiết lập và duy trì cơ chế phát hiện và báo cáo. 

 • Ai nên lập báo cáo về AEFI và cho ai?
  ? Đảm bảo rằng các nhân viên y tế nhận thức được vai trò  của họ trong việc báo cáo AEFI.
 • Cách báo cáo diễn ra như thế nào?
  ? Báo cáo nên được chuẩn hóa nhất có thể, tốt nhất thông qua mẫu báo cáo chuẩn và rõ ràng.
 • Lộ trình báo cáo như thế nào?
  ? Điều này phụ thuộc vào bối cảnh của địa phương. Nên nhớ rằng với trách nhiệm không rõ ràng giữa các bên liên quan, nguy cơ báo cáo nhiều hơn (double-reporting) hoặc báo cáo ít hơn thực tế (under-reporting). Đảm bảo rằng các dòng báo cáo là đơn giản, trực tiếp và rõ ràng cho tất cả các bên liên quan.
 • Khi nào các AEFI nên được báo cáo?
  ? Bất cứ khi nào AEFI gây lo lắng cho phụ huynh hoặc nhân viên y tế nên được báo cáo. Xem danh sách các phản ứng  cần được báo cáo ở dưới.
 • Làm thế nào để cải thiện/khuyến khích báo cáo?
  ? Nhân viên y tế có thể sợ bị phạt vì báo cáo. Điều quan  trọng là các nhân viên y tế báo cáo phải hiểu các phản ứng không mong muốn theo sau chủng ngừa – có liên quan đến vắc xin hay không – phải được dự kiến và có thể xảy ra một cách độc lập với các hành động của nhân viên y tế.

Tài liệu tham khảo

https://vaccine-safety-training.org/detection-and-reporting.html

keyword

Từ khóa

prevBig

Quay lại

list list 0
Đã thích Thích