menu toggle

Danh sách các chủ đề

list list 0
Đã thích Thích

Các tình trạng bệnh lý và tổn thương thường gặp do thời tiết nắng nóng

user

Ngày:

18/05/2019

user

Lượt xem:

1263

Bài viết thứ 00/39 thuộc chủ đề “Sơ cứu”

Biên dịch: BS. Phan Lê Xuân Phong

Hiệu đính: BS. Nguyễn Hải Nam

Khởi xướng: BS. Bích Thảo

Các tình trạng bệnh lý và tổn thương thường gặp do thời tiết nắng nóng

Tài liệu tham khảo

https://www.cdc.gov/disasters/extremeheat/warning.html?fbclid=IwAR0m_fcH7NPsdBAsAtIm2PQ0K02XYRIitldSKAqUCe7j4jsHNwbItxfiOoE

keyword

Từ khóa

prevBig

Quay lại

list list 0
Đã thích Thích