menu toggle

Danh sách các chủ đề

list list 0
Đã thích Thích

Cập nhật mới nhất về Thuốc và Phương pháp điều trị Covid-19

user

Ngày:

26/08/2020

user

Lượt xem:

575

Bài viết thứ 00/61 thuộc chủ đề “Các thông tin về Covid-19”

Cập nhật mới nhất về Thuốc điều trị Covid-19

Có nhiều bằng chứng nhất vẫn là Remdesivir và Dexamethasone.

Cập nhật mới nhất về thuốc và phương pháp điều trị covid-19

Tình hình phát triển thuốc và phương pháp diều trị covid-19

Cập nhật mới nhất về thuốc và phương pháp điều trị covid-19

Tài liệu tham khảo

https://www.facebook.com/ts.hungpham/posts/3810334118983895

keyword

Từ khóa

prevBig

Quay lại

list list 0
Đã thích Thích