menu toggle

Danh sách các chủ đề

list list 0
Đã thích Thích

Phục hồi chức năng cho người khuyết tật thị giác [eBook]

user

Ngày:

24/02/2014

user

Lượt xem:

386

Bài viết thứ 00/30 thuộc chủ đề “Phục hồi chức năng”

Khuyết tật về nhìn là gì?

Những vấn đề mà người khuyết tật về nhìn và gia đình gặp phải

Nguyên nhân gây khuyết tật/giảm chức năng nhìn và phòng ngừa

Can thiệp đối với khuyết tật nhìn

Câu hỏi thường gặp đối với khuyết tật nhìn

Các dụng cụ hỗ trợ người khuyết tật về nhìn

keyword

Từ khóa

Đang cập nhật

prevBig

Quay lại

list list 0
Đã thích Thích