menu toggle
list list 0
Đã thích Thích

Những dấu hiệu gợi ý trẻ chậm nói

user

Ngày:

30/06/2018

user

Lượt xem:

170

Bài viết thứ 00/338 thuộc chủ đề “Các bài viết của Bác sĩ Trương Hữu Khanh”

Những mốc thời gian gợi ý trẻ chậm nói

  • 1 tuổi: không hề bập bẹ hoặc bắt chước nói theo những câu nói của bạn.
  • 18 tháng: trẻ không hề nói dù chỉ là một từ hoàn chỉnh.
  • 2 tuổi: trẻ chỉ nói một vài từ và giao tiếp hầu hết chỉ thông qua những tiếng càu nhàu và chỉ trỏ, hoặc trẻ bỗng mất hẳn kỹ năng ngôn ngữ của mình.
  • 2 tuổi rưỡi: chỉ nói được những âm đơn lẻ, nói không rõ ràng cả từ hoặc vốn từ ít hơn 50 từ.
  • 3 tuổi: người lạ không hiểu được lời trẻ nói hoặc khi nói chỉ sử dụng một cụm gồm 2 từ đơn giản.

Mức độ chậm nói ở trẻ

  • Nhẹ: ít nói, nói từng từ, thích chơi đồ chơi.
  • Nặng: Không nói được, không thích chơi đồ chơi

Tài liệu tham khảo

  1. Trích nguồn từ tài liệu khoa tâm lý Bệnh viện nhi đồng 1
  2. https://www.facebook.com/Hoibsnhidong/posts/2105281753034653
keyword

Từ khóa

prevBig

Quay lại

list list 0
Đã thích Thích