menu toggle
list list 0
Đã thích Thích

Rèn luyện thói quen và hành vi cho trẻ ngay từ nhỏ

user

Ngày:

22/08/2018

user

Lượt xem:

220

Bài viết thứ 00/338 thuộc chủ đề “Các bài viết của Bác sĩ Trương Hữu Khanh”

  • Từ lúc sơ sinh và khi chưa biết nói trẻ đã biết thể hiện bàn thân qua hành vi rồi cho nên phải rèn thói quen và hành vi.
  • Khi nhỏ xíu thì bú ngủ thoải mái, nhưng tầm 3-6 tháng đã có thể rèn giờ ăn giờ ngủ giờ chơi chứ không thì bú đêm mẹ cực, ham chơi quên bú.

Rèn luyện thói quen và hành vi cho trẻ ngay từ nhỏ

  • Những phản ứng của phụ huynh đối với trẻ ngay từ khi rất nhỏ đều có ảnh hưởng đến hành vi và thói quen, sự căng thẳng, hoàn cảnh gia đình,sự chìu chuộng, cách chơi với bé cách nói chuyện rất quan trọng.
  • Rèn kỷ luật, khuôn phép đúng cách, thưởng phạt phân minh, khen không khen đúng lúc khá quan trọng trong phát triển thói quen và hành vi lâu dài cho các bé.

Tài liệu tham khảo 

https://www.facebook.com/Hoibsnhidong/posts/1745247309038101

keyword

Từ khóa

prevBig

Quay lại

list list 0
Đã thích Thích