Thứ Sáu , 31 Tháng Ba 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Bạch Thị Trang

Bạch Thị Trang 
Vì sức khoẻ cộng đồng
Nơi học tập: Thái Bình
Ngành: Y Khoa
Chuyên ngành: Đang cập nhật…
Quá trình đào tạo:

Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình (2018 – 2024)

Bạch Thị Trang 
Vì sức khoẻ cộng đồng
Nơi học tập: Thái Bình
Ngành: Y Khoa
Chuyên ngành: Đang cập nhật…
Quá trình đào tạo:

Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình (2018 – 2024)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ