Chủ Nhật , 19 Tháng Ba 2023
Trang chủ BS. Cao Thu Hà

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Cao Thu Hà
 • BS. Cao Thu Hà
 • Bạn không bao giờ thất bại cho đến khi bạn ngừng nỗ lực
 • Nơi làm việc: Kansai Medical University
 • Ngành: Y học dự phòng
 • Chuyên ngành: Metabolic Control System
 • Quá trình đào tạo:
  • Metabolic Control System tại Kansai Medical University năm 2018 (PhD student)
  • Bác sĩ y học dự phòng tại Bệnh Viện Đại Học Y Dược Hà Nội năm 2012 (Bác sĩ)
 • BS. Cao Thu Hà
 • Bạn không bao giờ thất bại cho đến khi bạn ngừng nỗ lực
 • Nơi làm việc: Kansai Medical University
 • Ngành: Y học dự phòng
 • Chuyên ngành: Metabolic Control System
 • Quá trình đào tạo:
  • Metabolic Control System tại Kansai Medical University năm 2018 (PhD student)
  • Bác sĩ y học dự phòng tại Bệnh Viện Đại Học Y Dược Hà Nội năm 2012 (Bác sĩ)

Tháng Mười Hai, 2017

Tháng Mười Một, 2017

Tháng Mười, 2016