menu toggle
Chế Ngọc Vân Khanh

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Chế Ngọc Vân Khanh

Công tác hiện tại

Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất

Ngành

 Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành

Quá trình học tập

2012

Quản trị kinh doanh tại Học Viện hàng không Việt Nam năm 2012 (Cử nhân)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

8

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Chế Ngọc Vân Khanh

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng