Chủ Nhật , 19 Tháng Ba 2023
Trang chủ BS. Chế Thị Trà My

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Chế Thị Trà My
 • BS. Chế Thị Trà My
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc:
  • Đang cập nhật
  • Đã ngưng Cộng tác với Y Học Cộng đồng từ năm 2014 đến Nay
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Sản khoa – chuyên khoa 1
 • Quá trình đào tạo:
  • Sản phụ khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2012 (Chuyên khoa 1)
  • Đa khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2008 (Bác sĩ đa khoa)
 • BS. Chế Thị Trà My
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc:
  • Đang cập nhật
  • Đã ngưng Cộng tác với Y Học Cộng đồng từ năm 2014 đến Nay
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Sản khoa – chuyên khoa 1
 • Quá trình đào tạo:
  • Sản phụ khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2012 (Chuyên khoa 1)
  • Đa khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2008 (Bác sĩ đa khoa)

Tháng Tư, 2013