menu toggle
DS. Đặng Hoài Thu

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

DS. Đặng Hoài Thu

Công tác hiện tại

Khoa Dược - Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Ngành

 Dược học

Chuyên ngành

 Dược lâm sàng

Quá trình học tập

2012 - 2017

Dược sĩ Dược lâm sàng tại Trường Đại học Dược Hà Nội (2012 - 2017)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

0

Bài Biên Dịch

4

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn DS. Đặng Hoài Thu

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng