Thứ Sáu , 29 Tháng Chín 2023
Trang chủ Đào Thị Mỹ Lương

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Đào Thị Mỹ Lương
 • Đào Thị Mỹ Lương
 • Hoàn thiện bản thân, hướng tới Chân- Thiện- Mỹ. Sống để chia sẻ, sống để yêu thương.
 • Nơi làm việc: Quán ăn Mỹ Lương, Phòng giao lưu quốc tế TP Sagamihara.
 • Ngành: đang cập nhật
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Phiên dịch Y tế tại MIC Kanagawa năm 2006 (Phiên dịch viên)
  • Kinh tế tại Đại học Surugada năm 2005 (Cử nhân)
  • Thư ký văn phòng đối ngoại tại Học viện Quan Hệ Quốc Tế năm 1999 (Trung cấp)
 • Đào Thị Mỹ Lương
 • Hoàn thiện bản thân, hướng tới Chân- Thiện- Mỹ. Sống để chia sẻ, sống để yêu thương.
 • Nơi làm việc: Quán ăn Mỹ Lương, Phòng giao lưu quốc tế TP Sagamihara.
 • Ngành: đang cập nhật
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Phiên dịch Y tế tại MIC Kanagawa năm 2006 (Phiên dịch viên)
  • Kinh tế tại Đại học Surugada năm 2005 (Cử nhân)
  • Thư ký văn phòng đối ngoại tại Học viện Quan Hệ Quốc Tế năm 1999 (Trung cấp)

Tháng Mười, 2015