Thứ Hai , 26 Tháng Hai 2024
Trang chủ Đào Thị Thu Dinh

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Đào Thị Thu Dinh
 • Đào Thị Thu Dinh
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam
 • Ngành: Tài chính doanh nghiệp
 • Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp
 • Quá trình đào tạo:
  • Tài chính doanh nghiệp tại ĐH Kinh Tế TpHCM năm 2009 (Cử nhân)
 • Đào Thị Thu Dinh
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam
 • Ngành: Tài chính doanh nghiệp
 • Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp
 • Quá trình đào tạo:
  • Tài chính doanh nghiệp tại ĐH Kinh Tế TpHCM năm 2009 (Cử nhân)

Tháng Tám, 2015