menu toggle
DS. Điều Thị Ngọc Châu

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

DS. Điều Thị Ngọc Châu

Công tác hiện tại

 Bệnh Viện Ung Bướu Hà Nội

Ngành

Dược học

Chuyên ngành

 Dược lâm sàng

Quá trình học tập

2014-2019

Dược lâm sàng tại Đại học Dược Hà Nội (2014-2019)

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

0

Bài Biên Dịch

8

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn DS. Điều Thị Ngọc Châu

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng