menu toggle
BS. Đinh Thị Phương Hoài

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

BS. Đinh Thị Phương Hoài

Công tác hiện tại

 Trường Đại học Y dược Huế

Ngành

Đa khoa

Chuyên ngành

Ngoại tiết niệu

Quá trình học tập

2019

Bác sĩ nội trú tại Đại học Y dược Huế năm 2019 (Thạc sĩ)

2016

Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2016 (Bác sĩ)

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

5

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn BS. Đinh Thị Phương Hoài

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN