Thứ Hai , 5 Tháng Sáu 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Đoàn Hải Bằng
 • Đoàn Hải Bằng
 • Ước mơ luôn có thể thành hiện thực nếu bạn không ngừng phấn đấu và làm việc chăm chỉ
 • Nơi học tập: Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: Công nghệ thông tin
 • Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
 • Quá trình đào tạo:
  • Công Nghệ Thông Tin tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2014 (Đại học)
  • Công Nghệ Thông Tin tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2012 (Cao đẳng)
 • Đoàn Hải Bằng
 • Ước mơ luôn có thể thành hiện thực nếu bạn không ngừng phấn đấu và làm việc chăm chỉ
 • Nơi học tập: Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: Công nghệ thông tin
 • Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
 • Quá trình đào tạo:
  • Công Nghệ Thông Tin tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2014 (Đại học)
  • Công Nghệ Thông Tin tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2012 (Cao đẳng)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ