Thứ Bảy , 18 Tháng Ba 2023
Trang chủ Bs. Đoàn Thị An Thủy

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Bs. Đoàn Thị An Thủy
 • Đoàn Thị An Thủy
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi học tập: Sinh viên tại trường Đại Học Y Dược Huế
 • Ngành: Y học cổ truyền
 • Chuyên ngành: Y học cổ truyền
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ Y học cổ truyền tại Trường Đại Học Y Dược Huế dự kiến năm 2016 (Bác sĩ)
 • Đoàn Thị An Thủy
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi học tập: Sinh viên tại trường Đại Học Y Dược Huế
 • Ngành: Y học cổ truyền
 • Chuyên ngành: Y học cổ truyền
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ Y học cổ truyền tại Trường Đại Học Y Dược Huế dự kiến năm 2016 (Bác sĩ)

Tháng Ba, 2014

 • 27 Tháng Ba

  Thuốc Đông Y – Những câu hỏi liên quan

  Thuốc Đông Y - Những câu hỏi liên quan

  Đông y cho rằng nhờ vào tính vị khác nhau nên mỗi vị thuốc có tác dụng khác nhau. Bất kì loại nguyên liệu nào đều có thể trở thành một vị thuốc đông y.