Thứ Hai , 2 Tháng Mười 2023
Trang chủ BS. Đoàn Thị Thoa

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Đoàn Thị Thoa
 • BS. Đoàn Thị Thoa
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Miễn dịch
 • Quá trình đào tạo:
  • Miễn dịch học phân tử tại Bệnh Viện Y Nha Khoa Tokyo năm (Nghiên cứu sinh)
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại Học Y Dược Hà Nội năm 2010 (Bác sĩ đa khoa)
 • BS. Đoàn Thị Thoa
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Miễn dịch
 • Quá trình đào tạo:
  • Miễn dịch học phân tử tại Bệnh Viện Y Nha Khoa Tokyo năm (Nghiên cứu sinh)
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại Học Y Dược Hà Nội năm 2010 (Bác sĩ đa khoa)

Tháng Một, 2018

 • 15 Tháng Một

  Sốt – Tiếp cận triệu chứng

  Sốt - Tiếp cận triệu chứng

  Sốt là khi nhiệt độ cơ thể tăng từ 1°C trở lên so với thân nhiệt bình thường là 37°C. Hãy liên lạc với bác sĩ trong trường hợp bị sốt cao hoặc các biện pháp hạ sốt thông thường không có hiệu quả.

Tháng Tám, 2016

Tháng Sáu, 2016