Thứ Ba , 5 Tháng Mười Hai 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Dương Thị Vĩnh An

Dương Thị Vĩnh An
Vì sức khoẻ cộng đồng 
Nơi học tập: Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.HCM
Ngành: Y khoa
Chuyên ngành: Đang cập nhật…
Quá trình đào tạo: 

Bác sĩ đa khoa tại Khoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (2019 – 2025)

Dương Thị Vĩnh An
Vì sức khoẻ cộng đồng 
Nơi học tập: Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.HCM
Ngành: Y khoa
Chuyên ngành: Đang cập nhật…
Quá trình đào tạo: 

Bác sĩ đa khoa tại Khoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (2019 – 2025)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ