Thứ Hai , 15 Tháng Tư 2024
Trang chủ Hà Trương Ngọc Trâm

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Hà Trương Ngọc Trâm
 • Hà Trương Ngọc Trâm 
 • Happiness is a choice, not a result. Nothing will make you happy until you choose to be happy.
 • Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Xét nghiệm y học
 • Quá trình đào tạo: 
  • Cử nhân Xét nghiệm y học tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh (2018)
 • Hà Trương Ngọc Trâm 
 • Happiness is a choice, not a result. Nothing will make you happy until you choose to be happy.
 • Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Xét nghiệm y học
 • Quá trình đào tạo: 
  • Cử nhân Xét nghiệm y học tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh (2018)

Tháng Hai, 2020