Thứ Bảy , 25 Tháng Mười Một 2023
Trang chủ Hoàng Bảo Lân

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Hoàng Bảo Lân
 • Hoàng Bảo Lân
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi học tập: Sinh viên tại trường Đại học Ngoại ngữ Huế
 • Ngành: Anh văn
 • Chuyên ngành: Anh văn Biên Dịch
 • Quá trình đào tạo:
  • Anh văn Biên Dịch tại Đại học Ngoại ngữ Huế
 • Hoàng Bảo Lân
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi học tập: Sinh viên tại trường Đại học Ngoại ngữ Huế
 • Ngành: Anh văn
 • Chuyên ngành: Anh văn Biên Dịch
 • Quá trình đào tạo:
  • Anh văn Biên Dịch tại Đại học Ngoại ngữ Huế

Tháng Một, 2016

 • 3 Tháng Một

  Bảo vệ người lớn yếu thế

  Bảo vệ người lớn yếu thế

  Bảo vệ người lớn là bảo vệ những người có nguy cơ bị hại (người lớn yếu thế) tránh không bị bạo hành hoặc bỏ mặc. Bạo hành có thể xảy ra bất cứ nơi nào đặc biệt là đối với những người yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người lớn tuổi.

Tháng Sáu, 2014