menu toggle
Hoàng Bảo Lân

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Hoàng Bảo Lân

Công tác hiện tại

Ngành

 Anh văn

Chuyên ngành

 Anh văn Biên Dịch

Quá trình học tập

Anh văn Biên Dịch tại Đại học Ngoại ngữ Huế

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

2

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Hoàng Bảo Lân

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN