Thứ Sáu , 29 Tháng Chín 2023
Trang chủ Hứa Đoàn Hồng Hải

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Hứa Đoàn Hồng Hải
 • Hứa Đoàn Hồng Hải 
 • Tâm lý ổn định bằng mục tiêu cố định
 • Nơi học tập: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Ngành: Y
 • Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt
 • Quá trình đào tạo: Đang cập nhật…
 • Hứa Đoàn Hồng Hải 
 • Tâm lý ổn định bằng mục tiêu cố định
 • Nơi học tập: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Ngành: Y
 • Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt
 • Quá trình đào tạo: Đang cập nhật…

Tháng Năm, 2022