Thứ Ba , 16 Tháng Tư 2024
Trang chủ Huỳnh Trọng Nguyễn

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Huỳnh Trọng Nguyễn
 • Huỳnh Trọng Nguyễn
 • Vì sức khoẻ cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Ngành: Y
 • Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt
 • Quá trình đào tạo: Đang cập nhật…
 • Huỳnh Trọng Nguyễn
 • Vì sức khoẻ cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Ngành: Y
 • Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt
 • Quá trình đào tạo: Đang cập nhật…

Tháng Năm, 2022