Thứ Sáu , 31 Tháng Ba 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lâm Tú Trân
 • Lâm Tú Trân
 • Vì sức khoẻ cộng đồng 
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
 • Ngành: Y Khoa
 • Chuyên ngành: Đa khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Ngành y đa khoa trường ĐH Y dược Cần Thơ (2018-2024)
 • Lâm Tú Trân
 • Vì sức khoẻ cộng đồng 
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
 • Ngành: Y Khoa
 • Chuyên ngành: Đa khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Ngành y đa khoa trường ĐH Y dược Cần Thơ (2018-2024)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ