Thứ Bảy , 25 Tháng Ba 2023
Trang chủ Lâm Vanda

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lâm Vanda
 • Lâm Vanda
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi học tập: Sinh viên tại Đại Học Y Dược TP.HCM
 • Ngành: Bác sĩ đa khoa
 • Chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại Học Y Dược TP.HCM dự kiến năm 2016 (Bác sĩ)
 • Lâm Vanda
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi học tập: Sinh viên tại Đại Học Y Dược TP.HCM
 • Ngành: Bác sĩ đa khoa
 • Chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại Học Y Dược TP.HCM dự kiến năm 2016 (Bác sĩ)

Tháng Ba, 2016