Thứ Tư , 28 Tháng Hai 2024
Trang chủ Nguyễn Lan Anh

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Lan Anh

Nguyễn Lan Anh
Vì sức khoẻ cộng đồng
Nơi học tập: Đang cập nhật
Ngành: Đang cập nhật
Chuyên ngành: Đang cập nhật
Quá trình đào tạo: Đang cập nhật

 

 

TRANSLATE with x

English

Arabic
Hebrew
Polish

Bulgarian
Hindi
Portuguese

Catalan
Hmong Daw
Romanian

Chinese Simplified
Hungarian
Russian

Chinese Traditional
Indonesian
Slovak

Czech
Italian
Slovenian

Danish
Japanese
Spanish

Dutch
Klingon
Swedish

English
Korean
Thai

Estonian
Latvian
Turkish

Finnish
Lithuanian
Ukrainian

French
Malay
Urdu

German
Maltese
Vietnamese

Greek
Norwegian
Welsh

Haitian Creole
Persian

var LanguageMenu; var LanguageMenu_keys=[“ar”,”bg”,”ca”,”zh-CHS”,”zh-CHT”,”cs”,”da”,”nl”,”en”,”et”,”fi”,”fr”,”de”,”el”,”ht”,”he”,”hi”,”mww”,”hu”,”id”,”it”,”ja”,”tlh”,”ko”,”lv”,”lt”,”ms”,”mt”,”no”,”fa”,”pl”,”pt”,”ro”,”ru”,”sk”,”sl”,”es”,”sv”,”th”,”tr”,”uk”,”ur”,”vi”,”cy”]; var LanguageMenu_values=[“Arabic”,”Bulgarian”,”Catalan”,”Chinese Simplified”,”Chinese Traditional”,”Czech”,”Danish”,”Dutch”,”English”,”Estonian”,”Finnish”,”French”,”German”,”Greek”,”Haitian Creole”,”Hebrew”,”Hindi”,”Hmong Daw”,”Hungarian”,”Indonesian”,”Italian”,”Japanese”,”Klingon”,”Korean”,”Latvian”,”Lithuanian”,”Malay”,”Maltese”,”Norwegian”,”Persian”,”Polish”,”Portuguese”,”Romanian”,”Russian”,”Slovak”,”Slovenian”,”Spanish”,”Swedish”,”Thai”,”Turkish”,”Ukrainian”,”Urdu”,”Vietnamese”,”Welsh”]; var LanguageMenu_callback=function(){ }; var LanguageMenu_popupid=’__LanguageMenu_popup’;

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW
<!–a id="TwitterLink" title="Share on Twitter"> </a–>
Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Back

var intervalId = setInterval(function () { if (MtPopUpList) { LanguageMenu = new MtPopUpList(); var langMenu = document.getElementById(LanguageMenu_popupid); var origLangDiv = document.createElement(“div”); origLangDiv.id = “OriginalLanguageDiv”; origLangDiv.innerHTML = “ORIGINAL: “; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init(‘LanguageMenu’, LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window[“LanguageMenu”] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1);

Nguyễn Lan Anh
Vì sức khoẻ cộng đồng
Nơi học tập: Đang cập nhật
Ngành: Đang cập nhật
Chuyên ngành: Đang cập nhật
Quá trình đào tạo: Đang cập nhật

 

 

TRANSLATE with x

English

Arabic
Hebrew
Polish

Bulgarian
Hindi
Portuguese

Catalan
Hmong Daw
Romanian

Chinese Simplified
Hungarian
Russian

Chinese Traditional
Indonesian
Slovak

Czech
Italian
Slovenian

Danish
Japanese
Spanish

Dutch
Klingon
Swedish

English
Korean
Thai

Estonian
Latvian
Turkish

Finnish
Lithuanian
Ukrainian

French
Malay
Urdu

German
Maltese
Vietnamese

Greek
Norwegian
Welsh

Haitian Creole
Persian

var LanguageMenu; var LanguageMenu_keys=[“ar”,”bg”,”ca”,”zh-CHS”,”zh-CHT”,”cs”,”da”,”nl”,”en”,”et”,”fi”,”fr”,”de”,”el”,”ht”,”he”,”hi”,”mww”,”hu”,”id”,”it”,”ja”,”tlh”,”ko”,”lv”,”lt”,”ms”,”mt”,”no”,”fa”,”pl”,”pt”,”ro”,”ru”,”sk”,”sl”,”es”,”sv”,”th”,”tr”,”uk”,”ur”,”vi”,”cy”]; var LanguageMenu_values=[“Arabic”,”Bulgarian”,”Catalan”,”Chinese Simplified”,”Chinese Traditional”,”Czech”,”Danish”,”Dutch”,”English”,”Estonian”,”Finnish”,”French”,”German”,”Greek”,”Haitian Creole”,”Hebrew”,”Hindi”,”Hmong Daw”,”Hungarian”,”Indonesian”,”Italian”,”Japanese”,”Klingon”,”Korean”,”Latvian”,”Lithuanian”,”Malay”,”Maltese”,”Norwegian”,”Persian”,”Polish”,”Portuguese”,”Romanian”,”Russian”,”Slovak”,”Slovenian”,”Spanish”,”Swedish”,”Thai”,”Turkish”,”Ukrainian”,”Urdu”,”Vietnamese”,”Welsh”]; var LanguageMenu_callback=function(){ }; var LanguageMenu_popupid=’__LanguageMenu_popup’;

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW
<!–a id="TwitterLink" title="Share on Twitter"> </a–>
Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Back

var intervalId = setInterval(function () { if (MtPopUpList) { LanguageMenu = new MtPopUpList(); var langMenu = document.getElementById(LanguageMenu_popupid); var origLangDiv = document.createElement(“div”); origLangDiv.id = “OriginalLanguageDiv”; origLangDiv.innerHTML = “ORIGINAL: “; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init(‘LanguageMenu’, LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window[“LanguageMenu”] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1);

Tháng Sáu, 2023

  • 12 Tháng Sáu

    Thai ngoài tử cung

    thai-ngoai-tu-cung-2

    Nếu phôi sau thụ tinh "rong chơi" đi lạc, không vào đúng vị trí mà ghé ngang đâu đó không phải buồng tử cung thì gọi là thai ngoài tử cung (TNTC).