Thứ Tư , 28 Tháng Hai 2024
Trang chủ Ts. Lê Anh Vũ

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Ts. Lê Anh Vũ
 • TS. Lê Anh Vũ
 • Ai muốn sáng thì phải cháy lên
 • Nơi làm việc: Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: Công nghệ thông tin
 • Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand năm 2008 (Tiến sĩ)
  • Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand năm 2003 (Thạc sĩ)
  • Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand năm 2002 (Cử nhân)
 • TS. Lê Anh Vũ
 • Ai muốn sáng thì phải cháy lên
 • Nơi làm việc: Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: Công nghệ thông tin
 • Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand năm 2008 (Tiến sĩ)
  • Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand năm 2003 (Thạc sĩ)
  • Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand năm 2002 (Cử nhân)

Tháng Tư, 2015

 • 3 Tháng Tư

  Thư ngỏ gửi quý bác sĩ

  Thư ngỏ gửi quý bác sĩ, tham gia dự án "Y học cùng cộng đồng"

 • 3 Tháng Tư

  Thư ngỏ gửi các sinh viên ngành Y

  Thư ngỏ gửi các sinh viên ngành Y - Kêu gọi góp ý cho các bài viết, share, kêu gọi bạn bè, chia sẻ know-how để kiến thức y khoa được đến với cộng đồng.

 • 3 Tháng Tư

  Thư ngỏ gửi cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại

  Thư ngỏ gửi cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại - kêu gọi ủng hộ dự án "Y học cùng cộng đồng" chia sẻ các bài viết về bệnh tật, bảo vệ sức khỏe.

 • 2 Tháng Tư

  Thư ngỏ chung

  Thư ngỏ y học cộng đồng, chúng tôi viết thư này xin kêu gọi quý anh chị em quan tâm đến sức khỏe cùng tham gia ủng hộ dự án "Y học cùng cộng đồng"

Tháng Tư, 2014