Chủ Nhật , 4 Tháng Sáu 2023
Trang chủ Lê Đặng Thảo Uyên

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lê Đặng Thảo Uyên

Lê Đặng Thảo Uyên 
Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.
Nơi học tập: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Ngành: Y
Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt
Quá trình đào tạo: Đang cập nhật…

Lê Đặng Thảo Uyên 
Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.
Nơi học tập: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Ngành: Y
Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt
Quá trình đào tạo: Đang cập nhật…

Tháng Năm, 2022