Thứ Hai , 17 Tháng Hai 2020
Trang chủ Lê Đào Anh Khương

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lê Đào Anh Khương
 • Lê Đào Anh Khương
 • “The good life is a process, not a state of being…”
 • Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên ngành: Tâm lý học
 • Quá trình đào tạo: 
  • Cử nhân Tâm lý học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (2015)
  • Cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (2019)
 • Lê Đào Anh Khương
 • “The good life is a process, not a state of being…”
 • Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên ngành: Tâm lý học
 • Quá trình đào tạo: 
  • Cử nhân Tâm lý học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (2015)
  • Cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (2019)

Tháng Hai, 2020