menu toggle
BS. Lê Hoàng Sơn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

BS. Lê Hoàng Sơn

Công tác hiện tại

Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

Ngành

Đa khoa

Chuyên ngành

Răng hàm mặt

Quá trình học tập

2013

Răng Hàm Mặt tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2013 (Bác sĩ)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

3

Bài Biên Dịch

1

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn BS. Lê Hoàng Sơn

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN