menu toggle
ThS. BSNT. Lê Hữu Thắng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

ThS. BSNT. Lê Hữu Thắng

Công tác hiện tại

 Bệnh viện Hùng Vương

Ngành

Đa khoa

Chuyên ngành

Bác sĩ nội trú Sản Phụ Khoa

Quá trình học tập

2010-2016

Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2010-2016)

2016-2019

Bác sĩ nội trú Sản Phụ Khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016-2019)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

1

Bài Biên Dịch

1

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn ThS. BSNT. Lê Hữu Thắng

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN