menu toggle
Lê Huỳnh Minh

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Lê Huỳnh Minh

Công tác hiện tại

Ngành

Sư phạm Anh

Chuyên ngành

đang cập nhật

Quá trình học tập

Sư phạm Anh tại Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TpHCM năm Đang theo học (Đại học)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

2

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Lê Huỳnh Minh

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN