Thứ Hai , 13 Tháng Năm 2024
Trang chủ Lê Mỹ Hương

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lê Mỹ Hương
 • Lê Mỹ Hương
 • No pain, no gain
 • Nơi học tập: Trường Đại Học Y Dược Huế
 • Ngành: đang cập nhật
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Răng hàm mặt tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2018 (Đại học)
 • Lê Mỹ Hương
 • No pain, no gain
 • Nơi học tập: Trường Đại Học Y Dược Huế
 • Ngành: đang cập nhật
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Răng hàm mặt tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2018 (Đại học)

Tháng Mười Hai, 2015