Thứ Hai , 18 Tháng Chín 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lê Nguyễn Như Quỳnh
 • Lê Nguyễn Như Quỳnh 
 • Vì sức khoẻ cộng đồng 
 • Nơi học tập: Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM
 • Ngành: Công nghệ Sinh học
 • Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học
 • Quá trình đào tạo: 
  • Cử nhân Công nghệ sinh học – Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM
 • Lê Nguyễn Như Quỳnh 
 • Vì sức khoẻ cộng đồng 
 • Nơi học tập: Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM
 • Ngành: Công nghệ Sinh học
 • Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học
 • Quá trình đào tạo: 
  • Cử nhân Công nghệ sinh học – Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ