Thứ Sáu , 29 Tháng Chín 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lê Nho Hoàng
 • Lê Nho Hoàng
 • Mọi người làm được thì mình làm được.Cố gắng cho hôm nay, Tươi sáng cho ngày mai.
 • Nơi học tập: Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: Công nghệ thông tin
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Công Nghệ Thông Tin tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2014 (Đại học)
  • Công Nghệ Thông Tin tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2013 (Cao đẳng)
 • Lê Nho Hoàng
 • Mọi người làm được thì mình làm được.Cố gắng cho hôm nay, Tươi sáng cho ngày mai.
 • Nơi học tập: Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: Công nghệ thông tin
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Công Nghệ Thông Tin tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2014 (Đại học)
  • Công Nghệ Thông Tin tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2013 (Cao đẳng)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ