menu toggle
BS. Lê Phạm Anh Vy

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

BS. Lê Phạm Anh Vy

Công tác hiện tại

đang cập nhật

Ngành

Đa khoa

Chuyên ngành

đang cập nhật

Quá trình học tập

2015

Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2015

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

4

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn BS. Lê Phạm Anh Vy

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng