Thứ Bảy , 4 Tháng Hai 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lê Phan Anh Khoa
 • Lê Phan Anh Khoa
 • Cố gắng nỗ lực hết mình
 • Ngành: Công nghệ thông tin
 • Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quá trình đào tạo: 
  • Công nghệ thông tin tại HUFI – Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh  (2017)
 • Lê Phan Anh Khoa
 • Cố gắng nỗ lực hết mình
 • Ngành: Công nghệ thông tin
 • Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quá trình đào tạo: 
  • Công nghệ thông tin tại HUFI – Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh  (2017)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ