Thứ Tư , 24 Tháng Tư 2024
Trang chủ Lê Thủy Lợi

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lê Thủy Lợi
 • Lê Thủy Lợi 
 • Vì sức khỏe cộng đồng 
 • Nơi học tập: Đại học Y Dược TP.HCM
 • Ngành: Y tế Công Cộng
 • Chuyên ngành: Y tế Công Cộng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Cử nhân Y tế Công Cộng tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM (2017 – 2021)
 • Lê Thủy Lợi 
 • Vì sức khỏe cộng đồng 
 • Nơi học tập: Đại học Y Dược TP.HCM
 • Ngành: Y tế Công Cộng
 • Chuyên ngành: Y tế Công Cộng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Cử nhân Y tế Công Cộng tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM (2017 – 2021)

Tháng Tám, 2021

Tháng Bảy, 2021